Lekfulla metoder för utforskande och lärande


Mattelabbet bygger på många års forskning, beprövad kunskap och noggrant utformade uppgifter. När matteuppgifterna utövas under lekfulla former släpper eleverna sina spärrar och öppnar sig för nya sätt att ta till sig och testa kunskap. Mattelabbet är ett komplement till traditionell undervisning inomhus. Metoden ger fler elever möjlighet att lära sig och förstå matematikens grunder med leken som hjälpmedel. Eftersom skolan tar fram eget material och gemensamt ansvarar för det, blir alla delaktiga.

Grundtjänst: 20 000 kr exkl. moms plus resekostnader

Kostnad per deltagande annan skola vid samma utbildningstillfälle tillkommer med 10 000 kr exkl. moms.

• Information om materialtillverkning via e-post och telefon
• Tre timmars utbildning på skolgården med upp till 30 deltagare
• Lektionsmall
• Sammanfattning av utbildningen på plats
• Uppföljning efter 3-4 månader
• Nätverksmöjligheter med andra som köpt Movium Mattelabb
• Ett exemplar av boken Lära och leka matte uteFlickan på bilden mäter Vitsipporna med hjälp av käppen.
Många av våra föreläsare arbetar med utomhuspedagogik för att öka teknik- och matteintresset, med hjälp av leken. De inte bara föreläser utan kan också genomföra studiedagar på din egen skola. Kontakta oss om du är intresserad av någon speciell studiedag.

Jan Andersson hjälper dig med en studiedag att utveckla de pedagogiska verktygen för den fysiska miljön på din skolgård.

Torsten Kellander utvecklar skolans teknik- och mattekunnande via sitt Mattelab. Läs mer om Mattelabbet på hemsidans vänstra nedre hörn.
Kontakta oss
Ring Sahlström Utbildning 0122-105 77
Telefonbokning