Maktlös i skolan? Ändra på det!

Det är lätt sagt att bara vi för ordning och reda i skolan så kommer allt att bli bra. Men hur kommer vi dit?

Lärarrollen rymmer inte endast en kunskapsförmedling utan har också en stor social roll. I elevernas träning inför vuxenlivet har de fått ökad makt och inflytande, medan läraren har fått minskad makt och inflytande och en allt mer administrativ roll.

Numera skall läraren "förtjäna" elevernas respekt. Läraren skall helst vara diplomerad dramapedagog, skådespelare, kurator, socialsekreterare och utbildad djungelkrigare vid sidan om ämnesutbildningen. Vilket naturligtvis är få förunnat.

I dagens svåra situation i skolan vill en del lärare bara koncentrerar sig på kunskapsöverföring, vissa vill vara socialsekreterare och andra en kompis och ställföreträdande förälder. Och många orkar inte alls.

Lärarna skall naturligtvis få ha ett utbildningsklimat som gagnar uppgiften. Men då måste också läraren ta ett eget ledaransvar i sin lärarroll. Rektor kan inte ta alla problem själv. 

För att komma dit måste läraren ta upp en maktkamp med andra intressenter i skolvärlden.

Men hur kommer vi dit? Och något måste göras.

Vi coachar enskilda lärare eller hela skolan i kampen för att bli bra ledare. Att våga ta ett nytt steg ut i det okända!

Ring Gunnar Sahlström på 0122-105 77 eller 073-048 43 52

Flickan på bilden mäter Vitsipporna med hjälp av käppen.
Många av våra föreläsare arbetar med utomhuspedagogik för att öka teknik- och matteintresset, med hjälp av leken. De inte bara föreläser utan kan också genomföra studiedagar på din egen skola. Kontakta oss om du är intresserad av någon speciell studiedag.

Jan Andersson hjälper dig med en studiedag att utveckla de pedagogiska verktygen för den fysiska miljön på din skolgård.

Torsten Kellander utvecklar skolans teknik- och mattekunnande via sitt Mattelab. Läs mer om Mattelabbet på hemsidans vänstra nedre hörn.
Kontakta oss
Ring Sahlström Utbildning 0122-105 77
Telefonbokning